ПОРЯДОК ПЕРЕТИНУ адміністративної межі АР Крим

ПОРЯДОК ПЕРЕТИНУ

адміністративної межі АР Крим

            Порядок перетину адміністративної межі Автономної Республіки Крим регулюється Порядком в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367.

            Відповідно до п. 3 даного порядку в’їзд на територію АР Крим, що є тимчасово окупованою територією України, та виїзд з неї здійснюється через контрольні пункти для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар» за такими документами:

            1. Іноземці та особи без громадянства:

            - паспортний документ;

            - спеціальний дозвіл, виданий територіальним органом Державної міграційної служби.

            2. Громадяни України:

            - документ, що підтверджує громадянство України (один з таких документів: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну).

            3. Громадяни України, які не досягли 16-річного віку перетинають адміністративну межу з АР Крим відповідно до вимог, передбачених для таких осіб «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57, за проїзним документом дитини лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними .

            3.1. Громадяни, які не досягли 16-річного віку, перетинають адміністративну межу АР Крим в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, за такими документами:

            1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування (території АР Крим) та відповідного часового проміжку перебування у цій державі (території АР Крим), якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

            2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

            - якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

            - якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;

            - у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

            свідоцтва про смерть другого з батьків;

            рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

            рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

            рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

            рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

            довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

            3.2. Громадяни, які не досягли 16-річного віку, перетинають адміністративну межу АР Крим в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування (території АР Крим) та відповідного часового проміжку перебування у цій державі (території АР Крим).

            3.3. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, перетинають адміністративну межу АР Крим за такими документами:

            1) які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, - у разі пред’явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи;

            2) які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, - у разі пред’явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них;

            3) які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу, - у разі пред’явлення оригіналу договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них;

            4) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування, - у разі пред’явлення оригіналу рішення про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;

            5) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, - у разі пред’явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;

            6) які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття - у разі пред’явлення оригіналу зазначеного договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя.

            Громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків-вихователів перетинають адміністративну межу АР Крим за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування (території АР Крим) та відповідного часового проміжку перебування у цій державі (території АР Крим), якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через державний кордон (адміністративну межу).

            Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, зокрема ті, що проживають (перебувають) у районах проведення антитерористичної операції, перетинають адміністративну межу АР Крим за попереднім погодженням із службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради у порядку, визначеному Мінсоцполітики.

            Діти, позбавлені батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, після їх усиновлення іноземцями перетинають адміністративну межу АР Крим у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред’явлення рішення суду про усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.

            З питань отримання консультації про порядок перетину адміністративної межі з АР Крим працює цілодобова служба «Довіра» Державної прикордонної служби України, телефон (044) 527-63-63.

 

08.07.15