Оферта

                                                                                                     

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАБАС.КОМ», в особі генерального директора Жикової Ірини Сергіївни, який діє на підставі Статуту (надалі іменується Виконавець), публікує даний Договір публічної оферти про надання послуг (надалі – Договір) фізичним особам, що приєднуються до умов Договору (надалі – Замовники) з метою оформлення Ваучерів та купівлю квитків через електронні канали обслуговування, про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Ваучер – документ, який одержує Замовник за результатами оплати через електронні платіжні системи вартості Послуг та вартості квитка на Подорож, пропоновану Виконавцем, що містить відомості про подію (назву, дату проведення, місце та час проведення), вартість квитка, місце, інші відомості, необхідні для відправлення у Подорож, а також унікальний штрих-код.

1.2. WEB-сайт — програмне забезпечення, що розміщено в мережі Інтернет за адресою http://www.odessabus.com та забезпечує доступ Замовника до Послуг.

1.3. Замовник — фізична особа, що приєдналася до цього Договору з метою одержання послуг з оформлення Ваучера відповідно до умов цього Договору.

1.4. Подорож — пасажирське перевезення на автобусному маршруті, розповсюджувачем квитків на який виступає Виконавець.

1.5. Квиток — документ, що надає Замовнику право відправитись у Подорож.

1.6. Послуга — діяльність Виконавця щодо надання Замовнику довідкової інформації щодо напрямку, маршруту, рейсу, дати, часу, місця та тривалості Подорожі, а також можливості бронювання та оплати через електронні платіжні системи вартості квитка на Подорож, пропоновану Виконавцем, із отриманням Ваучера, що дає право відправитись у Подорож, зазначену у такому Ваучері.

1.7. Перевізник – суб’єкт господарювання, що здійснює перевезення автомобільним транспортом пасажирів та їхнього багажу за маршрутами та у напрямках у відповідності до дозвільної документації та чинного законодавства України.

1.8. Сторони — сукупне найменування Замовника та Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. Послуга вважається такою, що надана Виконавцем та отримана Замовником в повному обсязі з моменту відправки на електронну адресу Замовника/надання Замовнику доступу до Ваучера на WEB-сайті Виконавця, що містить дані, передбачені п. 1.1 цього Договору, обрані Замовником, та унікальний штих-код. Ваучер надається Замовнику у вигляді та форматі, що дозволяє його роздрукувати.

2.3. Послуга надається лише для придбання квитків повної вартості без застосування пільг. Реалізація квитків на пільгових умовах, передбачених чинним законодавством України для окремих категорій громадян, здійснюється виключно в касах автостанцій Виконавця.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Виконавець надає Послуги у відповідності до встановленої вартості Ваучерів, зазначеної на WEB-сайті Виконавця.

3.2. Замовник сплачує Послуги шляхом їх 100% передоплати за допомогою платіжних систем, доступ до яких забезпечено з WEB-сайту, у відповідності до правил платіжних систем.

3.3. Послуги Виконавця вважаються оплаченими, якщо платіжною системою надана інформація про списання коштів з рахунку Замовника на користь Виконавця.

Фактом отримання оплати Послуг Виконавцем є зарахування вартості Послуг на рахунок Виконавця.

3.4. Повернення коштів Замовнику у випадках, передбачених чинним законодавством України для повернення квитка (Ваучера), здійснюється у касі автостанції «Автовокзал «Одеса» за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 58 в порядку, передбаченому пунктами 134-136 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. №176.

3.4.1. Каси автостанцій здійснюють переоформлення квитків до моменту видачі водію квитково-касової відомості у разі:

виникнення потреби у здійсненні поїздки автобусом, який відправляється іншим рейсом;

заміни місця, зазначеного в квитку, на інше (за наявності вільних місць).

За переоформлення квитка у строк понад одну добу до відправлення з пасажира справляється плата.

Переоформлення квитка у строк менше однієї доби до відправлення вважається поверненням квитка та придбанням іншого квитка.

3.4.2. Особа, яка придбала квиток, має право на повернення його в касу до відправлення автобуса і виплату суми, що дорівнює повній вартості квитка, у разі:

відміни рейсу або відправлення автобуса із запізненням;

ненадання пасажиру місця, зазначеного у квитку (у разі відмови пасажира від іншого запропонованого місця);

надання для перевезення автобуса, клас якого нижчий, ніж зазначено у розкладі руху на автостанції.

3.4.3. У разі повернення в касу автостанції квитка на автобус міжміського або міжнародного сполучення у строк понад одну добу до його відправлення, передбаченого розкладом руху, пасажирові повертається сплачена сума, крім плати за продаж квитків та збору за попередній продаж квитків.

У разі повернення квитка на автобус міжміського або міжнародного сполучення у строк за дві години або менш як за одну добу до його відправлення особі повертається сплачена сума, крім плати за продаж квитків, збору за попередній продаж квитків та 10 відсотків вартості проїзду.

У разі повернення квитка на зазначений автобус пізніше ніж за дві години, але не пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення автобуса, передбаченого розкладом руху, пасажирові повертається сплачена сума, крім плати за продаж квитків, збору за попередній продаж квитків та 20 відсотків вартості проїзду.

У разі повернення квитка пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення автобуса, а також протягом трьох годин з моменту його відправлення особі повертається сплачена сума, крім плати за продаж квитків, збору за попередній продаж квитків та 30 відсотків вартості проїзду.

Пасажир має право на повернення квитка протягом трьох діб з моменту відправлення автобуса у разі хвороби або нещасного випадку, що підтверджується відповідними документами. У такому разі йому відшкодовується сплачена сума, крім плати за продаж квитків, або безоплатно переоформляється квиток на інший автобус.

Квитки на автобуси приміського сполучення не переоформляються, а у разі запізнення пасажира - не підлягають поверненню, крім випадків, визначених пунктом 3.4.2 цього Договору.

3.4.4. У разі повернення квитка (Ваучера) шляхом надсилання електронного листа, Замовник здійснює повернення коштів на рахунок Замовника впродовж двох банківських днів у розмірі, передбаченому п.п. 3.4.1-3.4.3 цього Договору.

3.5. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником в разі відкладення, перенесення на іншу дату, скасування Подорожі, інших підстав, за яких Подорож не відбулась в дату та час, зазначені на WEB-сайті Виконавця. Зазначена відповідальність лежить на відповідному Перевізникові.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. надавати Послуги, передбачені умовами цього Договору;

4.1.2. надавати можливість оплати Послуги за допомогою передбачених на WEB-сайті засобів платежу;

4.1.3. надавати консультації з питань користування Послугами;

4.1.4. повідомляти Замовника на WEB-сайті про зміни умов Договору.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. відмовити у наданні Послуги у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань відповідно до цього Договору;

4.2.2. змінювати вартість Ваучера.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. дотримуватись умов цього Договору;

4.3.2. оплачувати повну вартість Ваучера, зазначену на WEB-сайті Виконавця на момент здійснення оплати;

4.3.3. дотримуватись умов зберігання видрукуваного Ваучера протягом всієї Подорожі;

4.3.4. при відправленні у Подорож чи необхідності повернення коштів у випадках, передбачених п. 3.4 цього Договору, пред’являти Ваучер касиру/контролеру в роздрукованому на паперовому носії та придатному для сканування спеціалізованим пристроєм вигляді.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. вимагати від Виконавця надання Послуг у відповідності до умов цього Договору;

4.4.2. відправлення у Подорож шляхом пред’явлення Ваучера в роздрукованому на паперовому носії та придатному для сканування спеціалізованим пристроєм вигляді.

4.4.3. Отримати від Виконавця в електронному вигляді Ваучер.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Всі спірні питання, що пов’язані з отриманням Послуг Замовником, вирішуються сторонами з використанням особистих даних Замовника, що були вказані ним при оплаті за допомогою платіжних систем, доступ до яких забезпечено з WEB-сайту. У разі, якщо особисті дані Замовника вказані таким чином, що не дозволяють або значно утруднюють можливість встановити одержувача Послуг, Виконавець має право відмовити Замовнику у розгляді та досудовому вирішенні спірних питань.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником Ваучера у зв’язку з проблемами у роботі технічних засобів та каналів зв’язку Замовника. У такому випадку Замовнику необхідно звернутися протягом 1 години з моменту оплати до служби підтримки Виконавця за телефонами та надіслати повідомлення на електронну адресу служби підтримки, що вказані на головній сторінці та/або на сторінках контактів та/або на сторінці технічної підтримки на WEB-сайті Виконавця.

5.3. При користуванні Послугами відповідальність за неналежний стан Ваучера, внаслідок чого Ваучер є непридатним для сканування спеціалізованим пристроєм, несе Замовник.

5.4. Всі спірні питання, пов’язані із виконанням даного Договору, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Всі спірні питання розглядаються за наявності заяви Замовника із зазначенням причини звернення на електронну адресу Виконавця, зазначену на WEB-сайті та письмової заяви, надісланої на поштову адресу Виконавця.

5.5. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

5.6. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.7. Відповідальність за втрату, передачу, пошкодження чи інші зміни, що призвели до непридатності Ваучера до сканування, несе Замовник.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Даний Договір вважається укладеним з моменту оплати Замовником Послуг Виконавця відповідно до п.3.2 даного Договору.

6.2. Погоджуючись з умовами даного Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

6.3. Замовник надає згоду на автоматизовану та/або без використання засобів автоматизації обробку своїх персональних даних ТОВ «ОДЕСАБАС.КОМ» з метою реалізації договірних, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері управління людськими ресурсами та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства України, а також на збирання, накопичення та зберігання персональних даних Замовника, у т.ч. на передачу їх третім особам без наступного повідомлення Замовника про таку передачу. Підписанням даного Договору Замовник підтверджує, що повідомлений(на) про включення своїх персональних даних до бази персональних даних ТОВ «ОДЕСАБАС.КОМ» та про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

 

Виконавець

ТОВ «ОДЕСАБАС.КОМ»

65039, м. Одеса, вул. Балківська, 52

Код ЄДРПОУ 40629136